1e druk: september 2007
16o pagina´s
220 foto´s 
23,5 x 25 x 1,5 cm
ISBN 978-90-75-129-7-00
€ 27,50 (€ 30,50 inclusief verzending binnen Nederland)

buy me

1e druk: september 2007
16o pagina´s
220 foto´s
23,5 x 25 x 1,5 cm
ISBN 978-90-75-129-7-00
€ 27,50 (€ 30,50 inclusief verzending binnen Nederland)

(in werkelijkheid) schetst een beeld van kinderen met een stoornis die in het autistisch spectrum valt. In tekst en vooral in beeld wordt weergegeven wie ze zijn, wat hen beweegt en welke relatie ze hebben met de wereld om hen heen.

(in werkelijkheid) is het verhaal van kinderen met een beperking – vooral van hen. Daarmee is het vanzelf ook het verhaal van hun ouders, leerkrachten, en de andere mensen die nauw bij hun leven betrokken zijn. Het speelt zich af in en rondom De Zonnehoek, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Apeldoorn, die tevens een kenniscentrum is voor stoornissen uit het autistisch spectrum. Er wordt in het boek dan ook relatief veel aandacht besteed aan ASS, maar veel van wat er wordt verteld zal ook herkenbaar zijn in situaties waarin een andersoortige beperking een rol speelt. Net zo is ook De Zonnehoek de representant van alle andere, soortgelijke, scholen.

Bijzonder aan (in werkelijkheid) is de combinatie van beeld, tekst en vormgeving. Zorgvuldig geselecteerde foto’s ondersteunen niet alleen de tekst van het boek; ze vertellen een eigen verhaal. De tekst is toegankelijk, bijna documentair, geschreven vanuit het perspectief van een leek. Professionals hebben de input geleverd die nodig was om er ook een inhoudsvol en wetenschappelijk verantwoord boek van te maken. In de vormgeving is heel subtiel aansluiting gezocht bij de leefwereld en verhalen van de kinderen. Het is een prachtig bladerboek geworden, vol anekdotes, belevingen en informatie.

(in werkelijkheid) bestaat uit drie delen.
In het eerste deel van (in werkelijkheid) staat het kind centraal en zijn kennismaking met een steeds groter wordende wereld.
Het tweede deel laat zien welke rol zorg – vooral die in de context van school – speelt in zijn ontwikkeling. Het staat heel bewust middenin het boek, omdat zorg de spil is waarom alles draait.
Deel drie vertelt hoe kinderen zich stap voor de stap een plek in de maatschappij verwerven. Dat kan alleen als zij de liefde, de ondersteuning en de uitdagingen krijgen die ieder mens nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
In het gevoel voor repeterende handelingen, hun nauwgezetheid en de aandacht voor detail schuilt hun kracht. Deze kracht maakt hen, als trouwe werknemer, interessant voor zowel instellingen als het bedrijfsleven.

De boodschap van (in werkelijkheid) is dat kinderen met een beperking een heel wezenlijke en belangrijke bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Maar om die op waarde te kunnen schatten moet je willen weten wie zij werkelijk zijn.
(in werkelijkheid) wil, door een optimistisch én realistisch beeld te schetsen, een bruggetje bouwen.

Initiatief: De Zonnehoek, christelijke school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Concept, fotografie en eindredactie: Sjon Heijenga
Tekst: Ernst Bergboer
Ontwerp en vormgeving: Arno ten Hoeve