Initiatief: ZML Noordoost Brabant, Rosmalen

Fotografie: Sjon Heijenga
Tekst: Ernst Bergboer
Ontwerp en opmaak: Arno ten Hoeve
1e druk: september 2008
164 pagina´s
270 foto´s 
26 x 24 x 2 cm
ISBN 978-90-813439-1-6
€ 27,50 (exclusief verzending binnen Nederland)

buy me

Initiatief: ZML Noordoost Brabant, Rosmalen

Fotografie: Sjon Heijenga
Tekst: Ernst Bergboer
Ontwerp en opmaak: Arno ten Hoeve
1e druk: september 2008
164 pagina´s
270 foto´s
26 x 24 x 2 cm
ISBN 978-90-813439-1-6
€ 27,50 (exclusief verzending binnen Nederland)

Kom maar verder... vertelt het verhaal van het ZML-onderwijs in Nederland, anno 2008. Is dat pretentieus? Wel als dat zou moeten betekenen dat het alle facetten ervan belicht, dat het een volledig beeld geeft. Maar zo is het niet bedoeld, en dat zou ook onmogelijk zijn.

Kom maar verder... wil, meer nog dan wat er feitelijk gebeurt, laten zien welke mensen, idealen, dromen en inzet er schuilen achter de muren van scholen voor speciaal onderwijs.

Kom maar verder... neemt je mee op een willekeurige doordeweekse dag naar de verschillende scholen en locaties van de Stichting ZML Noordoost Brabant. Naar klassen, zorggroepen, praktijklokalen, speelplaatsen, stageplaatsen, eetcafés en fabrieken. Meer: naar kinderen, leerkrachten, begeleiders, en al die andere gewone ongewone mensen. Overal vind je korte impressies van wat hen bezig houdt, van waar zij voor willen gaan.

Kom maar verder... laat zien hoe schoon en waardevol dat is. En het doet daarmee een appèl op de wereld om hen heen. Allereerst om het onderwijs en de mensen die erbij betrokken zijn op hun juiste waarde te schatten, en vervolgens om dat dan ook de ruimte te geven die het verdient. In de straat, het dorp, de stad, en in beleid en op de werkvloer - maar het begint in het hart.